Intressanta platser

Weerribben-Wieden nationalpark

Tillsammans med De Weerribben bildar De Wieden den cirka 90 km² stora nationalparken Weerribben-Wieden i den nederländska provinsen Overijssel. Detta är det största kärrområdet i Västeuropa och består av mossar och våta ängar, vassbälten, kärr och sumpskogar.
Vatten- och markväxling i nationalparken Weerribben-Wieden. Detta skapar livsmiljöer för alla typer av djur och växter, till exempel den stora eldfjärilen, svarttärnan, uttern och - bland växterna - kärrspira, hjärtblad eller kärrglansört.[2] Weerribben och Wieden har sin status som nationalpark tack vare den enorma biologiska mångfalden i området. Där finns sjöar, diken och kanaler, videbuskar, vass och sumpskogar. Var och en av dessa landskapstyper är värdefull eftersom den gynnar förekomsten av specifika växter och djur.
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map