Återkallelse

Avbeställningsregler för konsumenter för avtal där varorna levereras i en enda leverans

Avbokningsregler
En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans eller hennes näringsverksamhet eller till hans eller hennes självständiga yrkesutövning.

Ångerrätt
Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportören, har eller har haft varan i sin besittning. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss (ange: Namn/företag, adress, telefonnummer, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer.) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda den bifogade modellen för ångerblankett för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt. För att följa ångerfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten före utgången av ångerfristen.

Konsekvenser av återkallelse
Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du frånträder detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen löper ut om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut.
Du skall bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du behöver bara betala för eventuell värdeminskning av varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas kvalitet, egenskaper och funktion.

Exempel på annulleringsformulär
(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).
– Till [ange: Namn/företag, adress, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer]:
– Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)
– Beställd den (*)/ mottagen den (*)
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid anmälan på papper)
– Datum
————-
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för avtal
för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov;
för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden över vilka entreprenören inte har något inflytande;
för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal.
Ångerrätten upphör att gälla i förtid när det gäller avtal
vid leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
för leverans av varor om dessa på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leveransen;
för leverans av ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram i ett förseglat paket om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

Avbeställningsregler för konsumenter vid avtal om flera varor som konsumenten har beställt som en del av en enda beställning och som levereras separat

Avbokningsregler
En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans eller hennes näringsverksamhet eller till hans eller hennes självständiga yrkesutövning.

Ångerrätt
Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit eller har tagit det sista godset i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss ([Ange: Namn/företag, adress, telefonnummer, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer. Du kan också använda kortkoden mein-PLATZ Service GmbH
Weiherweg 38
D-82194 Gröbenzell

info(at)my-place.com
www.mein-platz.com
Fon: +49 (0)8142 506721 för detta ändamål och spara adressen i inställningar DE.]) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda den bifogade ångerblanketten för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt. För att ångerfristen ska kunna iakttas är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse
Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du frånträder detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen löper ut om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut.
Du skall bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du behöver bara betala för eventuell värdeminskning av varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas kvalitet, egenskaper och funktion.

Exempel på annulleringsformulär
(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).
– Till [ange: Namn/företag, adress, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer]:
– Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)
– Beställd den (*)/ mottagen den (*)
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid anmälan på papper)
– Datum
————-
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för avtal

för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov;
för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden över vilka entreprenören inte har något inflytande;
för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal.
Ångerrätten upphör att gälla i förtid när det gäller avtal
vid leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
för leverans av varor om dessa på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leveransen;
för leverans av ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram i ett förseglat paket om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

Ångervillkor för konsumenter vid avtal om leverans av varor i flera delar eller delar

Avbokningsregler
En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans eller hennes näringsverksamhet eller till hans eller hennes självständiga yrkesutövning.

Ångerrätt
Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit emot den sista delleveransen eller det sista föremålet. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss ([Ange: Namn/företag, adress, telefonnummer, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer. Du kan också använda kortkoden mein-PLATZ Service GmbH
Weiherweg 38
D-82194 Gröbenzell

info(at)my-place.com
www.mein-platz.com
Fon: +49 (0)8142 506721 för detta ändamål och spara adressen i inställningar DE.]) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda den bifogade ångerblanketten för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt. För att ångerfristen ska kunna iakttas är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse
Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du frånträder detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen löper ut om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut.
Du skall bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du behöver bara betala för eventuell värdeminskning av varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas kvalitet, egenskaper och funktion.

Exempel på annulleringsformulär
(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).
– Till [ange: Namn/företag, adress, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer]:
– Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)
– Beställd den (*)/ mottagen den (*)
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid anmälan på papper)
– Datum
————-
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för avtal

för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov;
för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden över vilka entreprenören inte har något inflytande;
för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal.
Ångerrätten upphör att gälla i förtid när det gäller avtal
vid leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
för leverans av varor om dessa på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leveransen;
för leverans av ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram i ett förseglat paket om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;

Ångerrätt för konsumenter vid avtal om regelbunden leverans av varor under en bestämd tidsperiod

Avbokningsregler
En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans eller hennes näringsverksamhet eller till hans eller hennes självständiga yrkesutövning.

Ångerrätt
Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportör, har tagit eller har tagit det första godset i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss ([Ange: Namn/företag, adress, telefonnummer, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer. Du kan också använda kortkoden mein-PLATZ Service GmbH
Weiherweg 38
D-82194 Gröbenzell

info(at)my-place.com
www.mein-platz.com
Fon: +49 (0)8142 506721 för detta ändamål och spara adressen i inställningar DE.]) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda den bifogade ångerblanketten för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt. För att ångerfristen ska kunna iakttas är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse
Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du frånträder detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen löper ut om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut.
Du skall bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du behöver bara betala för eventuell värdeminskning av varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas kvalitet, egenskaper och funktion.

Exempel på annulleringsformulär
(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).
– Till [ange: Namn/företag, adress, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer]:
– Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)
– Beställd den (*)/ mottagen den (*)
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid anmälan på papper)
– Datum
————-
(*) Stryk det som inte är tillämpligt

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för avtal

för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov;
för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden över vilka entreprenören inte har något inflytande;
för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal.
Ångerrätten upphör att gälla i förtid när det gäller avtal
vid leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
för leverans av varor om dessa på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leveransen;
för leverans av ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram i ett förseglat paket om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

Uppsägningsvillkor för ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium
Avbokningsregler
En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans eller hennes näringsverksamhet eller till hans eller hennes självständiga yrkesutövning.

Ångerrätt
Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss ([Ange: Namn/företag, adress, telefonnummer, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer. Du kan också använda kortkoden mein-PLATZ Service GmbH
Weiherweg 38
D-82194 Gröbenzell

info(at)my-place.com
www.mein-platz.com
Fon: +49 (0)8142 506721 för detta ändamål och spara adressen i inställningar DE.]) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda den bifogade ångerblanketten för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt. För att ångerfristen ska kunna iakttas är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse
Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du frånträder detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning.

Exempel på annulleringsformulär
(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).
– Till [ange: Namn/företag, adress, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer]:
– Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)
– Beställd den (*)/ mottagen den (*)
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid anmälan på papper)
– Datum
————-
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av digitalt innehåll som inte är prefabricerat och för vars produktion ett individuellt val eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassat till konsumentens personliga behov.
Ångerrätten upphör att gälla i förtid om vi har börjat fullgöra avtalet först efter det att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta och samtidigt bekräftat att du är medveten om att du förlorar din ångerrätt när vi börjar fullgöra avtalet. Vi påpekar att vi kan göra ingåendet av avtalet beroende av ovan nämnda samtycke och bekräftelse.

Våra premiumpartners