Tryck

Tryck

Information enligt § 5 TMG

my-PLATZ Service GmbH
Weiherweg 38
82194 Gröbenzell

Handelsregister: HRB 197744
Registerdomstol: München

Representerad av:
Romersk jordbrukare
Weiherweg 38
D-82194 Gröbenzell

Kontakt

Telefon: +49 (0)8142 506721
Fax: +49 (0)8142 580742
E-post: info@mein-platz.com

MOMS-ID

Identifikationsnummer för omsättningsskatt enligt § 27 a i den tyska lagen om omsättningsskatt:
DE282395248

Ansvarig för innehållet i enlighet med § 55 para. 2 RStV

Romersk jordbrukare
Weiherweg 38
D-82194 Gröbenzell

EU-tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du hittar vår e-postadress i avtrycket ovan.

Lösning av konsumenttvister/universell skiljenämnd

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi, i enlighet med § 7 para. 1 TMG ansvarar för sitt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta hänseende är dock möjligt först från den tidpunkt då kännedom om en konkret överträdelse föreligger. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort detta innehåll.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på en överträdelse av lagen. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehåll och verk som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. För mångfaldigande, redigering, distribution och all slags användning utanför gränserna för upphovsrätten krävs skriftligt medgivande från respektive författare eller upphovsman. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna sida inte har skapats av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part identifieras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.

Våra premiumpartners