Intressanta platser

Naturreservatet "Vattenskogen

Ett tidigare forskningslaboratorium för vattendrag, som nu fungerar som övervintringsplats för fladdermöss.
Nationalmonumentet Waterloopbos är ett historiskt utomhuslaboratorium i en vacker polderskog. Här har man genomfört hundratals studier om vattnets beteende. Du hittar rester av forskning i Delta Works, men också av vattenverk för exotiska platser som hamnen i Lagos. Skogen är fritt tillgänglig från soluppgång till solnedgång. Markerade vandringsleder leder dig förbi de modeller av vattenverk som ligger som ruiner i skogen.
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map