Intressanta platser

Slottet Plesse

En medeltida borgruin i södra Niedersachsen
1015 Första gången slottet Plesse omnämns i dokument som egendom tillhörande biskop Meinwerk av Paderborn, som testamenterade Plesse till sin kyrka. Omkring 1150 flyttade herrarna av Höckelheim sitt residens till slottet Plesse och kallade sig hädanefter "von Plesse". I mer än 400 år har slottet varit deras residens, administrativa centrum och härskarsäte. 1192 - Kejsar Henrik VI byter slottet Desenberg med kyrkan i Paderborn mot slottet Plesse; detta byte reverseras 1195. 13./14. Århundrade. Herrskapet Plesse motsätter sig expansionen av hertigdömet Braunschweig och bildar senare ett självständigt territorium inom hertigdömet. De cirka 50 personerna försörjs av en domän vid foten av slottskullen. 1571 - Dynastin av de adliga herrarna av Plesse dör ut och slottet tillfaller landgrevarna av Hessen enligt arvsavtalet. 1624 - Landgreve Moritz av Hessen, som flytt från Kassel under trettioåriga kriget, bosätter sig på slottet Plesse. Under denna tid erbjöd slottet skydd åt invånarna i de omgivande byarna. År 1627 belägrades staden av kejserliga trupper. Omkring 1660 övergav invånarna slottet efter att det officiella sätet hade flyttats till Bovenden-distriktet. Sedan dess har slottet fortsatt att förfalla. Murarna faller i glömska, legender och spökhistorier väcker liv i fantasin kring ruinen
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map