Intressanta platser

Östfrisiskt te-museum

Ostfrisiska Teemuseet Norden är ett museum i den ostfrisiska staden Norden. Museet har sitt säte i stadens gamla rådhus och är medlem i museiföreningen i Ostfriesland.
Museet börjar med den östfrisiska tekulturen och utvecklar insikter om teodling i olika asiatiska länder och tekulturer över hela världen, till exempel i Kina, Japan, Indien, England eller till och med Ryssland. Museet förklarar den östfrisiska tekulturen, visar de typiska östfrisiska tetillbehören, som det utbredda porslinet med den öppna eller slutna östfrisiska rosen, samt Dresmer Blue-dekoren, introducerar ursprunget till den äkta östfrisiska blandningen och förklarar uppfödning, odling, skörd och vidare bearbetning av te samt dess världsomspännande handel. Porslin som beställts av kineser visas liksom keramik från sjunkna fartyg eller porslin från de mest prestigefyllda tyska manufakturerna som Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin, Meissener Porzellan eller Fürstenberg. Museets samling av litofaner och tekannor är också sevärd. I stadens historiska avdelningar är det möjligt att ta en promenad genom cirka 5000 år av Norders historia. Här kan du bland annat se Norder silver, regionalt hantverk runt tebordet eller historien om företaget Doornkaat.
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map