Intressanta platser

Herkules

Hercules är en kopparstaty från tidigt 1700-tal föreställande den grekiske halvguden Herakles.
Det palatsliknande Hercules byggdes mellan 1701 och 1717 efter ritningar av italienaren Giovanni Francesco Guerniero. Hela anläggningen, inklusive kaskaderna framför Hercules, kallas också Karlsberg efter sin ägare, landgreve Karl av Hessen-Kassel, och under denna benämning är det både rumsligt och arkitektoniskt en barock delaspekt och västlig avslutning av Bergpark Wilhelmshöhe. Redan 1696, under landgreve Karl, började man bygga en centralaxel för den då blygsamma parken. Samtidigt uppfördes på Habichtswalds östra bergsrygg, ca 500 m sydsydost om dagens Hercules och några meter under Hüttenbergs topp (555 m), de första byggnadsdelarna till ett jättelikt slott - kallat Kleiner Herkules eller Alter Winterkasten. Man beslutade dock att inte betrakta Hüttenberg som en framtida centralpunkt i parken. Byggarbetsplatsen övergavs och arbetet där avbröts. På den förstörda byggnaden, som sedan länge är övervuxen av skog, finns fortfarande några rester av väggar och fundament som är ca 7 m höga. Det var först 1699 som landgreve Karl träffade Giovanni Francesco Guerniero i Italien. Barockslottet Giant's Castle började byggas 1701, och den 30 november 1717 restes Herkulesstatyn på takpyramiden, vilket fullbordade byggnaden. På grund av det ogästvänliga vädret som är typiskt för Kassel i november, firas byggnadens "födelsedag" den 17 juli med hänvisning till året för färdigställandet. Designen, som utvecklades gemensamt av landgreven och arkitekten, modifierades flera gånger; pyramiden med Herkulesstatyn, till exempel, tillskrivs en senare idé av härskaren. Gravyrer från 1706 visar att man planerade mycket mer omfattande byggnadsåtgärder än vad som i slutändan genomfördes. Guerniero ville leda kaskaderna nedför hela bergssluttningen till det nuvarande slottet Wilhelmshöhe. Endast cirka en fjärdedel av längden förverkligades, vilket förmodligen berodde mindre på landgravens vilja än på hans begränsade ekonomiska resurser. Det återstående utrymmet mellan kaskaderna och slottet fylldes slutligen 70 år senare - med i princip helt motsatta planer - och utgör idag kärnan i den engelska landskapsträdgården - Bergpark Wilhelmshöhe. Den 31 augusti 2011 undertecknades ansökan om att föreslå Bergpark Wilhelmshöhe med Herkules som UNESCO:s världsarv av kulturminister Eva Kühne-Hörmann[3]. I januari 2012 lämnade delstaten Hessen in ansökan om registrering av "Vattenspel och Hercules i Bergpark Wilhelmshöhe" till Förbundsrepubliken Tysklands ständiga representation vid UNESCO i Paris. Den senare vidarebefordrade ansökan till UNESCO:s världsarvscenter,[4] som fattade ett positivt beslut om ansökan i juni 2013.
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map