Disclaimer: Het volgende voorbeeld is opgesteld door een advocaat(https://drschwenke.de) volgens de typische vereisten van een online winkel. Gebruik de sjabloon echter alleen na zorgvuldige overweging en aanpassing aan uw specifieke bedrijfsmodel. Het volgende voorbeeld bevat daarom extra opmerkingen waar je op moet letten en rode passages die je vooral moet controleren en aanpassen indien nodig. Verwijder de opmerkingen na het bewerken. Vraag bij twijfel om juridisch advies. Copyright: Je mag het ontwerp binnen het domein/de website gebruiken zolang je Marketpress licentie er ook op van toepassing is. Het doorgeven aan derden, inclusief klanten (bijvoorbeeld als ontwikkelaars) is niet toegestaan.

Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten bij de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd (bijv. e-book, softwaredownload)

Annuleringsvoorwaarden

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop het contract is afgesloten. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen ([invoegen: Naam/bedrijf, adres van de herroepingsgeadresseerde, telefoonnummer, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer. U kunt hiervoor ook de shortcode [woocommerce_nl_disclaimer_address_data] gebruiken en het adres opslaan in Instellingen DE]) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.

Gevolgen van intrekking
Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht hebben ontvangen van uw herroeping van dit contract terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– Aan [invoegen: Naam/bedrijf, adres van de herroepingsgeadresseerde, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer]:
– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het recht op annulering vervalt voortijdig als wij pas met de uitvoering van het contract zijn begonnen nadat u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd en tegelijkertijd hebt bevestigd dat u weet dat u uw recht op annulering verliest als wij met de uitvoering van het contract beginnen. We wijzen erop dat we het sluiten van het contract afhankelijk kunnen maken van de bovengenoemde toestemming en bevestiging.

Onze premium partners